Vyhledávání

Medailonky stážistů OV 2017

Daniela S., 24 let

fotografie studenta Slamková Daniela

Stáž: 1.178 Analýza nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla
Škola: Masarykova Univerzita-Přírodovědecká fakulta


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Som nadšená biologička študujúca na ústave Botaniky a Zoológie. Jedny z najzaujímavejších kurzov, predmetov, ktoré som absolvovala, boli cytológia, anatómia rastlín či fylogenéza vyšších a nižších rastlín, aj preto som mala vždy hodnotenie A. Zaujímam sa o sekvenovanie DNA a vrámci svojej diplomovej práce sa jej venujem, na úrovni parazitických organizmov. Táto stáž by bola akousi nádstavbou na moju DP, pri ktorej nemám možnosť tvoriť BACové knižnice. Zaujímam sa o bioinformatiku a vyskúšať si ju priamo v praxi by bolo pre mňa veľmi obohacujúce.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vymyslela by som sekvenátor 4. generácie. Bol by veľmi malý a vedel by nám za pár sekúnd poskytnúť rodové a druhové meno požadovaného organizmu. Nepotrebovali by sme žiadne chemikálie a pohodlne by sme určili akýkoľvek organizmus priamo v teréne.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mám záľubu v najnovších technických vymoženostiach a prístrojoch. Rada čítam o novinkách vo vede a technike. Zaujímam sa o bioinformatiku a rada tvorím webové stránky.