Vyhledávání

Medailonky stážistů OV 2017

Petr Š., 18 let

fotografie studenta Šesták Petr

Stáž: 1.054 Nahlédnutí do tajů rostlinného rozmnožování
Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil, abych si rozšířil své vědomosti v biologii a naučil se i praktickým laboratorním dovednostem, které si ve škole nemám možnost vyzkoušet. Také doufám, že mi účast na stáži pomůže rozhodnout, jakému oboru se budu věnovat v dalším studiu na vysoké škole.

Na této stáži mě zaujala především práce s genetickou informací rostlin.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Pravděpodobně stroj času. Sice to není nový neotřelý vynález, ale vrátit se v čase a napravit své dřívější chyby, by bylo úžasné.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Četba, chov psů, turistika (pěší i cyklo), pěstování kaktusů