Vyhledávání

Medailonky stážistů OV 2017

Cyril V., 18 let

fotografie studenta Vacek Cyril

Stáž: 3.088 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů
Škola: Gymnázium U Balvanu, příspěvková organizace


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Projekt vidím jako skvělou příležitost a bránu do světa vědy, které bych chtěl zasvětit život. Konkrétně tato stáž mě zaujala řadou možností využití zkoumaného subjektu. Dále metodami zkoumání.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Má zvědavost mě táhne k hledání teorie, které se podaří sjednotit to, co víme o chování světa, nám známého a toho nekomutujícího subatomárního.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Věnuji se rekreačně sportu, ale mou vášní je hudba. Jak její poslech, tak hra na hudební nástroje. V současné době převážně na violoncello.