Vyhledávání

Medailonky stážistů OV 2017

Denisa S., 18 let

fotografie studenta Sikorová Denisa

Stáž: 17.115 Sledování fotoochranných mechanismů vybraných druhů jehličnanů
Škola: Gymnázium Olgy Havlové


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Ráda bych se vzdělávala a získala nové zkušenosti nějakou aktivitou nad rámec školy. Zaujalo mě spojení vlivu ozáření právě s rostlinami. Tento seminář může být přínosný a případně do budoucna dále využitelný třeba při aplikaci v praktickém životě.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych způsob, jak vyrábět ozon a dodávat ho do ozonové vrstvy Země, aby se zde udržel a zabránilo se tak ozonovým dírám. Předešlo by se tak vyvolání rakoviny kůže, poškozování zraku, aj. v důsledku zeslabené vrstvy ozonu.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Sporty (cyklistika, lyžování, tenis, tanec), jazyky.