Vyhledávání

Medailonky stážistů OV 2017

Michaela W., 16 let

fotografie studenta Wipplingerová Michaela

Stáž: 5.187 Ekofyziologie fytoplanktonu
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože bych si chtěla vyzkoušet práci přímo na pracovišti a protože si myslím, že si tím mohu rozšířit jak teoretické znalosti, tak hlavně praktické zkušenosti.
Na této stáži mě zaujalo samotné téma fytoplanktonu. Ve školách se o planktonu mnoho neučí a já si myslím, že je poněkud neprávem opomíjen. Také mě baví pozorovat organismy ve vodním prostředí a vodní ekosystémy obecně.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych oblek, který by z Vás učinil neviditelného. Vynalezla bych ho, protože by mohlo být užitečné být neviditelný a/nebo nepozorovatelně zmizet. Tento oblek by mohli využívat například policisté při vyšetřování případů a podobně. Mohl by mít tedy mnoho využití, ale dal by se také snadno zneužít, čemuž by se muselo nějakým způsobem zabránit.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Přírodověda, zpěv, hra na violoncello, čtení, grafika, malba, plavání, horolezectví na horolezecké stěně, fotografování, vycházky do přírody, hra v orchestru