Vyhledávání

Medailonky stážistů OV 2017

Tomáš Č., 23 let

fotografie studenta Čejka Tomáš

Stáž: 4.179 Magnetická charakterizace vuklanických půd
Škola: Masarykova univerzita


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Protože se jedná o dobrou příležitost pro pregraduální studenty jak získat praktické zkušenosti. Myslím si, že počet stáží zejména v oblasti přírodních věd není v Česku příliš uspokojivý, proto hodnotím pozitivně tento krok ze strany AV ČR.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Laická veřejnost nejvíce oceňuje výzkum zejména v lékařských, či biologických oborech, což se jeví logické, neboť jsou tyto obory nejvíce užitečné, a to i přes fakt, že v základním výzkumu jsou si všechny disciplíny rovné. Proto pominu své zaměření, které mě baví, vidím v něm smysl, ale z tohoto hlediska se nedá příliš srovnávat. Tudíž, z hlediska užitečnosti - např. účinná, relativně neagresivní léčba všech možných druhů rakovin se jeví velmi slibně. Pokud bych měl však stáhnout tuto otázku na své zaměření, pak bych byl pro lepší a detailnější pochopení procesů podmiňujících minulé, současné a budoucí změny klimatu na základě studia paleoklimatických záznamů. V tomhle vidím smysl, neboť se tyto poznatky budou určitě hodit - nadneseně řečeno - především budoucím generacím. A v tom je smysl vědy.

3. Tvoje záliby, koníčky:
judo, věda, cestování, běhání, četba (životopisy, filozofická,...)