Vyhledávání

Otevřená věda IV

Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky
 

Projekt Otevřená věda IV byl ukončen k datu 30. 6. 2015. Podívejte se na sborník projektu zde.

Informace o projektu:

Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky (reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0041) je realizován za finanční podpory ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Projekt je realizován v období od 06. 03. 2014 do 30. 06. 2015.

Cíl projektu - dlouhodobě, systematicky a účelně propagovat přírodovědné a technické obory prostřednictvím realizace aktivit směřujícími k popularizaci vědy, výzkumu a badatelsky orientované výuce.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na:
1) Vzdělávání popularizátorů vědy - další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení vědy a výzkumu, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe.

2) Vzdělávání pedagogů středních škol - aktivity směřující k podpoře systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem.

2) Vzdělávání pedagogů základních škol - aktivity směřující k podpoře systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem.

4) Stáže pro zájemce o vědu a výzkum - aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.

5) Zahraniční stáže a účast na konferencích - aktivity směřující k propagaci výstupů projektu a jeho aktivit v zahraničí.

6) Symposium talentů pro vědu a výzkum: Veletrh vědy - zhodnocení aktivit projektu a jejich prezentace veřejnosti.

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro popularizaci vědy a výzkumu, včetně kvalifikovaných lidských zdrojů a rozvíjet badatelsky orientovanou výuku v regionálním školství.

Cílové skupiny projektu:
1. pracovníci vědecko-výzkumných institucí AV ČR a pracovníci vysokých škol v regionech se zájmem o popularizaci výzkumu a vývoje - tzv. popularizátoři vědy
2. pedagogové středních škol, kteří vyučují přírodní a technické vědy a mají zájem o rozvoj badatelsky orientované výuky na jejich škole
3. pedagogové základních škol, kteří vyučují přírodní a technické vědy a mají zájem o rozvoj badatelsky orientované výuky na jejich škole
4. studenti středních a vysokých škol, kteří mají zájem o vědu a výzkum v oblastech přírodních a technických věd
5. zájemci o vědu, výzkum, techniku a přírodní a technické vědy (široká veřejnost)

Cílové skupiny projektu, které budou podpořeny z finančních prostředků projektu, budou z regionů ČR (mimo hl. m. Prahu).

 

Partnery projektu Otevřená věda IV jsou tyto subjekty:

1. Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
2. Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk, Olomoucký kraj
3. Jiráskovo gymnázium,  Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, Královéhradecký kraj
4. Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb, Karlovarský kraj
5. Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298, 25165 Ondřejov, Středočeský kraj
6. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, Plzeňský kraj

 

Záměr projektu - popularizovat výzkum a vývoj ve společnosti, zejména přírodovědné a technické obory, podporovat badatelsky orientovanou výzku na základních a středních školách a komunikovat vědu, výzkum a techniku.
Záměrem projektu je prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit zvýšit zájem cílových skupin o nejnovější poznatky vědy a výzkumu. Projekt se skládá z několika synergicky propojených směrů:
1. Vzdělávání pracovníků VaV v oblasti popularizace a komunikace vědy a šíření jejich výsledků do praxe. Budou realizovány vzdělávací kurzy zaměřené na metodologii výuky přírodních a techických věd, badatelsky orientovanou výuku a efektivní nástroje a metody popularizace vědy pro základní a střední školy. Výstupem této aktivity budou kvalifikované lidské zdroje, které budou s realizátorem dále spolupracovat na realizaci dalších klíčových aktivit zj. vzdělávacích a popularizačních kurzech pro pedagogy ZŠ, SŠ a stážích pro zájemce o vědu a výzkum.
2. směrem je systematická podpora práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem, bude realizován prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit: kurzy pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ v oborech biologie, chemie a fyziky a odborná příprava a pilotáž názorných výukových hodin ve školách a přírodovědných kroužcích. Výstupem této aktivity bude praktická realizace badatelsky orientované výuky skrze pilotáže názorných výukových hodin na institucích regionálního školství.
3. směrem jsou aktivity projektu směřující k popularizaci VaV a jeho výsledků ve společnosti. Pro zájemce o VaV budeme organizovat dlouhodobé odborné stáže na vědeckých pracovištích. Stáže na pracovištích VaV jsou, dle našich dlouholetých zkušeností, osvědčenou metodou stimulace zájmu o přírodní a technické obory a práci ve VaV, zejména pak mezi SŠ a VŠ studenty. Výstupem této aktivity budou vysoce motivovaní zájemci o VaV, potencionální studenti přírodních a technických věd a budoucí vědci. Cílem projektu je šířit výsledky vědy a výzkumu směrem od vědecko-výzkumných institucí k subjektům regionálního školství. Projekt si klade za cíl nastolit dlouhodobou systematickou spolupráci mezi pracovníky VaV institucí, pedagogickými pracovníky ZŠ a SŠ a zájemci o vědu a výzkum a chce je aktivně zapojit do aktivit směřujících k popularizaci vědy a výzkumu.

 

Projekt realizuje Středisko společných činností Akademie věd, v. v. i.