Vyhledávání

Karina Movsesjan je nejlepší mladou vědkyní Evropy

Osmnáctiletá studentka z České republiky Karina Movsesjan, která se loni zúčastnila naší stáže v rámci projektu Otevřená věda v Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, získala prestižní cenu pro mladé vědce v soutěži EUCYS. Porota ocenila její biochemický výzkum mutace proteinu RAD51.

 

Karina Movsesjan absolvovala v roce 2016 roční stáž Otevřené vědy s názvem DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pod vedením Dr Valery Andrushchenko. Studentka biochemie na Masarykově univerzitě se může pochlubit již několika vědeckými cenami, mimo jiné Českou hlavičkou nebo hlavní cenou v soutěži Intel ISEF.

 

Soutěže EUCYS - European Union Contest for Young Scientists – se letos zúčastnilo více než 120 studentů. Součástí ocenění je nejenom vysoká finanční odměna, ale i stáže v mezinárodních výzkumných organizacích. Češi se soutěže účastní od roku 2000. Karinin aktuální výzkum, za který byla oceněna, může do budoucna pomoci s léčbou nádorových onemocnění.

 

   Karina na stáži Otevřené vědy  v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v roce 2016

 

 

Cílem otevřené vědy je mimo jiné umožnit studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe a nadchnout je pro vědeckou práci, proto jsme rádi, že naši absolventka dosáhla tak mimořádného úspěchu. Nové stáže na rok 2018 budeme vypisovat v průběhu letošního podzimu. Sledujte náš web.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Úvodní foto: Vítězka EUCYS 2017, zdroj: Flicker EUCYS 2017


 

27. 9. 2017

OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY VE WASHINGTONU

Výstava o českých vědcích a vědkyních byla v rámci Festivalu vzájemných inspirací 2017 zahájena 10. října vernisáží na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu. Popularizační výstavy o osobnostech české vědy vznikly jako součást projektu Otevřená věda Akademie věd ČR.

Karina Movsesjan je nejlepší mladou vědkyní Evropy

Osmnáctiletá studentka z České republiky Karina Movsesjan, která se loni zúčastnila naší stáže v rámci projektu Otevřená věda v Ústavu organické chemie a biochemie, získala prestižní cenu pro mladé vědce v soutěži EUCYS. Porota ocenila její biochemický výzkum mutace proteinu RAD51.

Ohlédnutí za Letní Otevřenou vědou

O prázdninách se uskutečnila pilotní stáž Letní Otevřené vědy AV ČR „Simulace chemických účinků pádu komety do atmosféry Země“. Letní Otevřená věda, která vznikla ve spolupráci s Talnetcentrem, umožnila studentce brněnského gymnázia Alexandře, zapojit se do špičkového výzkumu na Akademii věd ČR i v letních měsících, kdy vědecké stáže projektu Otevřená věda AV ČR standardně nekonají. Stáž proběhla na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze pod vedením dr. Martina Feruse. Přečtěte si jeho malé ohlédnutí za stáží:

 

 

Škola v přírodě pro učitele

Školu v přírodě pro učitele“ neboli Letní vědecký kemp jsme letos opět uspořádali v srpnu, v době, kdy učitelé zaslouženě čerpají svou dovolenou. Letní vědecký kemp se konal v Českém ráji, v rodinném penzionu, který se nachází v nádherném údolí Vazoveckého potoka, přímo u pseudokrasového útvaru, zvaného Bartošova pec. Do programu jsme zařadili opět velké množství praktických cvičení, experimentů a workshopů s přírodovědným zaměřením a především s důrazem na využití praktických cvičení při vlastní výuce s žáky a studenty na školách. Při zařazování workshopů do programu jsme rovněž dbali na to, aby použitý materiál a pomůcky byly finančně dostupné především pro školy.

Škola českého jazyka a literatury 2017

Srdečně zveme pedagogy na další pokračování vzdělávacího kurzu Škola českého jazyka a literatury, který se uskuteční ve dnech 16.–18. 10. 2017. Na kurz se mohou hlásit učitelé základních a středních škol s aprobací český jazyk a literatura z celé ČR.

Čeští vědci a České vědkyně na Úřadu vlády ČR

Výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy a České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě, které vznikly v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR, můžete ode dneška zhlédnout v krásném prostoru Strakovy akademie v Praze, sídle Úřadu vlády ČR.